Фотоизложба предтсвя Белене

Фотоизложба бе организираna по повод 30-тата годишнина на Нов Български Университет и 5-тата годишнина от създаването на магистърска програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“, която е единствена по рода си в България.

Фотографиите са направени по време на Втори пътуващ семинар по криминология до остров „Персин“ (гр. Белене), 12 и 13 юни 2021 г. Основният обект на фотоизложбата е Мемориалният парк „Втори обект“ (Трудово-възпитателен и концентрационен лагер в периода 1949 г. – 1989 г.). Част от фотографиите показват Природен парк „Персина“, Светилище „Блажени Евгений Босилков“, Античен кастел „Димум“ и Параклис „Божието милосърдие“.

Фотографийте бяха представени първоначално в университета в гр.София, след което пътуваха до мястото, вдъхновило студентите да представят видяното по време на семинара, а именно гр.Белене.