Истории

  • Книгата “Обратната страна на медала” - „Дунавска вълна“, заедно с Фондация „Остров Белене“, сме щастливи да споделим, че книгата “Обратната страна на медала” с автор Милко Икономов е отпечатана. Това е една уникална и неиздавана досега творба, описваща личната история на млад мъж преминал през ада на концлагера “Белене”. “ – Чувате ли! Не газете тополките! – пак се провикна някой… Научи повече »
  • Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха - В блато Песчина, ПП „Персина“ бяха преброени 64 двойки. В Природен парк „Персина“ за шеста поредна година успешно гнездат къдровите пеликани. За първи път пеликаните са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях – 2 в блато Песчина и 1 в Мъртво блато. Към момента пеликаните активно копулират и оформят своите гнезда върху платформите.… Научи повече »
  • Беленско златно съкровище - ОТКРИТА ЗЛАТНА КУПА НА О. ПЕРСИН На о. Белене през 80-те години на миналия век е открита златна купа. Тя е случайна находка. Купата е изключително рядка находка. Изкована е от тьнък златен лист. Тежи 77,27 грама. Висока е 7,3 см, а диаметърът на устието е 11,3 см. Тялото на съда е с форма на… Научи повече »
  • Открити находки от праисторически и тракийски период на обитаване - Благоприятните природни условия в Беленската низина – плодородни почви, наличие на гори и пасища, река Дунав – допринасят за появата на уседнал живот още през каменно-медната епоха (енеолита) – V-IV хил. пр.Хр. Следи от древни cелища от този период са регистрирани в м. „Долно градище“, на 6 км източно от Белене, и на 3 км… Научи повече »
  • Река Дунав Географска характеристика на Беленската низина - Град Белене (Димум) се намира на дунавския бряг, в централната част на Беленската низина. Административно община Белене е част от Северния централен регион на Република България. Беленската низина е разположена край десния бряг на река Дунав и в северния край на днешна Централна Северна България. Тя е с площ от 160 кв. км. От три… Научи повече »
  • Кмет на Белене в лагера „Белене“ - Никола Алексиев (1882 – 1964) Кмет на Белене в лагера “Белене”  Роден на 12.08.1882 г. в многолюдно селско-земеделско семейство. След завършване на класното училище  започва да помага на семейството  в земеделската работа и не продължава образованието си. След отбиване на военната служба с група съмишленици основават взаимно- спомагателно дружество “Фридрих Райфайзен”, а през 1908 година… Научи повече »
  • Евгений Босилков Евгений Босилков - „За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в които се утвърждава Христовата вяра, те са залог за вечносттана Христовата църква на земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние… Научи повече »
  • Римски военен кастел "Димум" История на Белене - Белене е селище, което съществува от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и са доказателство за непрекъснат живот по тези места. От IV век пр.н.е. до началото на I век тези земи са обитавани от тракийското племе… Научи повече »