Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха

Пеликани, блато Песчина

В блато Песчина, ПП „Персина“ бяха преброени 64 двойки.

В Природен парк „Персина“ за шеста поредна година успешно гнездат къдровите пеликани. За първи път пеликаните са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях – 2 в блато Песчина и 1 в Мъртво блато. Към момента пеликаните активно копулират и оформят своите гнезда върху платформите. Екипът на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ преброи двете гнездови колонии в Поддържан резерват „Персински блата“.

Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха в блато Песчина.

През 2016 г. за първи път бе сформирана нова гнездова колония на вида в България. Тогава 7 двойки успешно бяха заели една от наколните дървени платформи в блато Песчина. През 2017 г. двойките бяха 4, през 2018 г. – 9, през 2019 г. – 24, а през 2020 г. – 22. Припомняме, че през миналата година 8 двойки къдроглави пеликани успешно отгледаха своите малки и на друга наколна дървена платформа, намираща се в Мъртво блато, което също е част от Поддържан резерват „Персински блата“.

В момента къдроглавите пеликани мътят, като през първата половина на април очакваме да се излюпят и първите малки.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

https://bspb.org/рекорден-брой-къдроглави-пеликани-за/?fbclid=IwAR32i6n7molAjB_2J6EkEopxwUUtDb_YtMveC0GvapVsqbQ5eioRAwfD_-k