Фотографски тур и наблюдение на птици

Виж Белене отблизо!

Фотографски турове и наблюдение на птици

Обиколки, ориентирани към професионални фотографи, които искат да открият и снимат богатата флора и фауна на река Дунав и дивите й брегове. Развлекателна обиколка, но фокусирана 100% върху правенето на снимки. Основно ще проследяваме птици и диви животни, но можем да отделим малко време за пейзажните красоти, предлагани от река Дунав.

Комплекс Беленски острови са обявени за рамсарско място през 2002г. Река Дунав и бреговете й с право се нарича рай за птиците в Европа. Преброени са над 270 вида птици, които живеят или преминават през това благословено пространство.

Програма се ръководи от специализиран водач за наблюдение на птици в района на Дунав и Природен парк Персина.

Свържете се с нас
Наблюдателна кула

Птиците в Природен парк „Персина“