Риболов и разходка с лодка

Съществена атракция за района по поречието на река Дунав е Комплекс Беленски острови, който е част от Природен Парк Персина. Поради своята уникалност и международно значение по отношение на опазването на биологичното разнообразие и разумно ползване на влажните зони, островната група е обявена за Рамсарска територия.

Най-важният тип екосистеми, характерни за комплекса са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата, които са най-продуктивните на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни. Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие. Предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Дом на 475 висши растения и 1100 вида животни, това е най-голямото рамсарско място по площ в България.

Разходката ще се ръководи от специализиран водач на лодка, с който ще обиколим живописните брегове и канали около Комплекс Беленски острови. По ваше желание има възможност да включим риболов на някой от най-дивите и пясъкливи местенца.

Такъв вид обиколки се провеждат всеки ден с предварителна заявка. Имайте предвид, че тази програма се провежда с максиум до 3 лица на лодка, с различна продължителност в зависимост от включените атракции по ваше желание.

Цени за разходка с лодка:
Цената е фиксирана за лодка 120лв независимо от броя души съобразен със съвместимостта на лодката.

Свържете се с нас