Животът на Пеликана

С размах на крилете около 3 м, къдроглавият пеликан е сред най-едрите птици в нашата природа. Но най-забележителното във външния му вид е огромния клюн и прилежащата му кожена торба. През брачния период те стават яркочервени, което прави пеликаните много красиви и привлекателни. Тази огромна птица е лесно разпознаваема и по еднообразно бяло-сивкавата си окраска и къдравите пера по темето. Къдроглавият пеликан е един от двата вида пеликани, срещащи се в страната.

Влажните зони – дом на пеликана
Обитава влажни зони, обрасли с гъста растителност по периферията на водоема. Птиците търсят храна в стоящи пресни води. Наличието на подходящи гнездови и хранителни местообитания е предпоставка за гнездене на къдроглавия пеликан.

Благодарение на съвместата дейност на екипа от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“, още през 2012г. с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан, изграждат първата наколна дървена платформа с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и площ 32 кв.м., поставена в Мъртво блато на остров Персин. За да бъде достатъчно атрактивна и да събудят интерес в пеликаните, екипът я покри с тръстикови снопи.

Къдроглавият пеликан гнезди в колонии на няколко места на Балканския полуостров, в Русия и Азия. Едни от най-големите колонии на вида се намират в Гърция и в делтата на река Дунав. В България доскоро къдроглавият пеликан гнездеше само в езерото Сребърна. Но през пролетта на 2016г. къдроглави пеликани населиха наколните дървени платформи, поставени от екип от експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на Природен Парк „Персина“ – гр. Белене, в блатото Песчина, на територията на остров Персин (Белене). И така беше създадена втора гнездова колония на вида в страната. Още по-голям успех е и излюпеното първо къдроглаво пеликанче в новата колония през юни същата година.

Само четири години по-късно (2020 г.) къдроглавите пеликани сформират трета колония на вида в у нас. Птици успешно заемат наколна дървена платформа в Мъртво блато на остров Персин (Белене), която бе изградена през 2012 г. Разстоянието по права въздушна линия между двете нови колонии на остров Персин е 1800 м, затова новата колония може да се разглежда и като субколония на по-рано появилата се на острова.

Рекорден гнездови сезон
През 2021г. гнездовите колонии в природен парк „Персина“, намиратщи се в поддържан резерват „Персински блата“, отбелязаха изключително успешен и рекорден гнездови сезон, като общо 85 двойки успяха да отгледат 105 малки.

Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България през Април същата година. По време на редовния мониторинг, открихме общо 14 птици и три заети гнезда върху платформата в Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“, в близост до град Тутракан. Интерсното е, че пеликаните са загнездили в непосредствена близост до изкуствени макети в реален размер на вида им.

Така местата, на които гнезди къдроглавият пеликан в страната, вече са три – езерото Сребърна, блатото Песчина и Мъртво блато на о.Персин и Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“.

Сателитно проследяване

С цел по-детайлно проучване на миграцията и придвижването на пеликаните, екипът ни ще постави GPS-GSM предаватели на няколко птици. С помощта на тези устройва ще получим ценни данни, които ще ни помогнат да съберем повече информация за факторите  застрашаващи живота на пеликаните.

Източник: www.Bzdp.org

С етикети ,