Крепост Секуриска

Останки от римската крепост Секуриска край село Бяла вода

Късноантична и средновековна крепост Секуриска се намира на 1.24 km северозападно по права линия от центъра на село Бяла вода, на естествено защитено възвишение от най-източните части на Никополското плато. До неотдавна са личали крепостните ѝ стени. Крепостта е заемала площ от около 2 дка. Има правилна петоъгълна или шестоъгълна форма. По всяка вероятност през късната античност тук е преместена пътната станция „Секуриска”. Крепостта е отделена от останалата част на възвишението чрез дълбок вал и ров с широчина около 20 m. Валът се издига високо над рова и  се налага като мощно фортификационно съоръжение. През ранното средновековие, върху развалините на Секуриска е изградена крепост, която е издигната от българите. В днешно време е запазен само ровът от западната стена, тъй като мястото е разрушено от иманяри.