Музейна сбирка

Още преди Балканската (1912 – 1913 г.) и Първата световна (1914 – 1918 г.) в Белене е съществувала музейна сбирка, изградена от католически свещеници, ръководени от свещеник Карл Раев. В нея е имало част от тръба от римския водопровод, който е водил началото си от с. Кулина вода до Белене, римски монети, старопечатни книги на чужди и български език. През време на двете войни всичко това е било разпродадено и разграбено.


Сградата на читалището през 1962г.

През 1956 г. по инициатива на Николай Пътов, Антон Добранов и Петър Тонев е основана към читалище „Христо Ботев“ – Музейна сбирка. Основно за нея се е грижил учителя Николай Пътов, който събирал експонати за да я обогатява периодично. И така през 1964 г. сбирката е наброявала над 457 експоната от различни етапи, които са били разпределени в пет раздела: нумизматичен, римско-византийски, облекло характерно за католиците, отдел за оръжие и за социалистическо строителство. Отначало сбирката е била аранжирана в къща, намираща се в двора на църквата “Св. Богородица”, по късно през 80-те години на XX в. е преместена в частна къща – отчуждена от общината в района на църквата. В началото на 90-те години е преместена и аранжирана в специално подготвено за нея помещение в сградата на читалището, в която се намира и днес. 

На 26 януари 1993 г. официално е открита музейната сбирка в Народно читалище „Христо Ботев – 1892“ и включва два основни раздела: археология и етнография. 

С етикети