Менхир „Правият камък“

Менхир „Правият камък“ в село Петокладенци
Менхирите (от бретонски, men – камък, hir – дълъг, висок) представляват продълговати камъни, забити самостоятелно или образуващи дълги алеи.

В България са известни само 6 такива. Един от тях се намира на западния склон на възвишението точно над село Петокладенци, Община Белене. Месното население го наричат „побит камък“ .

Той е поставен над могилен насип, вероятно като култов знак и представлява грубо отцепен каменен блок без видими следи от обработка, с удължена, четиристранна форма, стеснена в горния край. Височината му над земята е 2,20 m, а в основата си е широк 0,74 m и дебел 0,58 m. Във височина широчината му е 0,72 m, а дебелината – 0,24 m.

Побитият камък в момента е с нарушена цялост – от върха му е липсва парче с височина около 0,50 m. Според проф. Димитрина Митова-Джонова култовият езически паметник е преосмислен като християнски и се почита като оброк под името Правият камък.

С етикети