Ние броим врабчетата

Врабчетата намаляват и това е факт. За последните 10 години са с 30% по-малко. Ще продължи ли тази тенденция и има ли вероятност любимите ни градски птици да изчезнат напълно  от живота ни?

Ние броим врабчетата

Инициатива на Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria организира ежегодно броене на врабчетата след лесна и бърза регистрация на www.vrabcheta.bg. Броенето ще ни помогне да установим численостите, в които се срещат тези градски птици, местата за живот, които предпочитат и кой вид врабчета преобладава у нас.  

На 24 април (събота) ще се проведе за пети път кампанията „Ние броим врабчетата“ в цялата страна. Участник може да бъде всеки доброволец, регистриран на сайта на кампанията на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП): www.vrabcheta.bg

Домашното врабче е сиво на цвят с кафяв гръб. Домашното врабче е сиво на цвят с кафяв гръб. Мъжките са с черен нагръбник.
Испанското врабче е с кафяво теме, бяла буза и черни гърло и гуша. Испанското врабче е с кафяво теме, бяла буза и черни гърло и гуша.
Полското врабче е предимно кафяво с характерно черно петно на бузата. Испанското врабче е с кафяво теме, бяла буза и черни гърло и гуша.

Броенето на врабчетата ни помага да установим численостите на „градските разбойници“, местата за живот, които предпочитат и кой вид врабче преобладава у нас. През последните години резултатите от „Мониторинга на широкоразпространените видове птици“, извършван от стотици доброволци в цялата страна, показват, че популацията на домашното врабче в България се стабилизира, но дългосрочната тенденция е все още намаляваща. Полското врабче, от друга страна, продължава да се увеличава. За да разберем трайните тенденции и причините за тях, обаче, са ни нужни още много данни и години изследвания. 

Миналата година стотици доброволци от цялата страна преброиха 4627 врабчета. Надяваме се тази година да се включат още повече хора, особено семейства с деца, като по този начин отправят поглед към птиците и дивия свят, който ни заобикаля.