Антична митница и кастел Димум

Античният Белене възниква още в самото начало на завоюването на източно-балканските земи от римляните. От това време са останали сведения за съществуването на най-ранната митница на долно-дунавски регион, това е митница при Димум. Чрез нея се е осъществявала търговията на цялата област на днешна северна България.  

Непосредствено до митницата възниква и ранно-римския военнен кастел- крепостта, в която е настанена войскова част с функцията за охраняването на самата митница (известна под названиято Stacio Dimensis).   

Името си Димум носи от тракийското племе- Димензи, което обитавало региона на Беленската низина. Едно име, което някой от епиграфите в България превеждат като “хора, които живеят в мъглив район”.  

Река Дунав

Античната крепост Димум датира от I до VII век, т.е. през целия римски  и късноантичен период в България. Основана като военен кастел и митница още в самото начало на римското владичество в Долнодунавските земи.

Димум е една от най-прдължително съществувалите военни крепости в района на Долен Дунав през римската епоха и късната античност по нашите земи. 

Димум е гарнизон и митница между контролирания от римляните регион и земите на траките. Той е един от големите градски крайдунавски центрове и е най – северна митническа станция, точно този факт е причината той да бъде възстановяван пет пъти. Димум е била единствената крепост за това време на 2 етажа в цяла Европа. Дебелината на укрепващите стени достига до 2,5 метра дебелина. Керамичните материали и други находки от Димум свидетелстват, че по-късно теренът е бил обитаван от славянобългари през IX-X век. Византийски и български монети маркират съществуването на средновековно селище през периода X-XIV век. По време на разкопките през последните години са открити предмети, между които бронзова статуетка на богинята Деметра (Изида), бронзова коланна тока, обеца, апликации, стъклени гривни, предмети на домашния бит, монети. Разкрити са основни сектори от вътрешността на крепостта – Щаба на войсковата част (Принципията), както и източната порта на кастела. 

През годините Община Белене е извършила реставрация и възстановка на част от античната римска крепост „Димум” във вида му от I – IV век.

През 1968 г. „Димум” е обявен за паметник с национално значение.