Ден: 24.03.2021

Беленско златно съкровище

ОТКРИТА ЗЛАТНА КУПА НА О. ПЕРСИН На о. Белене през 80-те години на миналия век е открита златна купа. Тя е случайна находка. Купата е изключително рядка находка. Изкована е от тьнък златен лист. Тежи 77,27 грама. Висока е 7,3 см, а диаметърът на устието е 11,3 см. Тялото на съда е с форма на… Научи повече »

Прочетете повече

Открити находки от праисторически и тракийски период на обитаване

Благоприятните природни условия в Беленската низина – плодородни почви, наличие на гори и пасища, река Дунав – допринасят за появата на уседнал живот още през каменно-медната епоха (енеолита) – V-IV хил. пр.Хр. Следи от древни cелища от този период са регистрирани в м. „Долно градище“, на 6 км източно от Белене, и на 3 км… Научи повече »

Прочетете повече
Река Дунав

Географска характеристика на Беленската низина

Град Белене (Димум) се намира на дунавския бряг, в централната част на Беленската низина. Административно община Белене е част от Северния централен регион на Република България. Беленската низина е разположена край десния бряг на река Дунав и в северния край на днешна Централна Северна България. Тя е с площ от 160 кв. км. От три… Научи повече »

Прочетете повече