Беленско златно съкровище

Златна купа

ОТКРИТА ЗЛАТНА КУПА НА О. ПЕРСИН

На о. Белене през 80-те години на миналия век е открита златна купа. Тя е случайна находка. Купата е изключително рядка находка. Изкована е от тьнък златен лист. Тежи 77,27 грама. Висока е 7,3 см, а диаметърът на устието е 11,3 см. Тялото на съда е с форма на полусфера. В най-широката част то е украсено с равномерно разположени 12 на брой „букела“, от основата на които се спускат вертикални канелюри.

Купата приналлежи към т.нар. „букел-чаши“, известни и от други находки в България. Тяхното разпространение в тракийските земи продължава до VIII в. пр.Хр. Тези златни съдове са поръчвани от местните владетели като символи на властта. Разбира се, те се използват и при някои религиозни ритуали. Златната купа е доказателство за съществуването на тракийско селище през къснобронзовата епоха в района на Белене, т.е. основано В края на II -началото на I хил. пр.Хр. Най-новите обнародвани находки показват, че и през ранножелязната епоха продължава традицията за изработване на скъпоценни ритуални съдове и последващото им укриване като съкровища.

С етикети