Автор: Недялка Тончева

Видео история на Виктор Бонжолов

Виктор Бонжолов, родом от Белене, изучава „Журналистика и връзки с обществеността“ Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, от която си практика създава видеа на всякаква тематика. Тази година работи по проект, посветен на родния си град, който ще ни срещне с една друга гледна точка, в която Белене не е само непросъществувал АЕЦ. Ще… Научи повече »

Прочетете повече

За нас

„Дунавска вълна“ е лицензирана туристическа агенция, която разкрива и популяризира възможностите за алтернативен, природно- културен и религиозен туризъм в град Белене и региона. Основна цел на „Дунавска вълна“ е развитието на туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните… Научи повече »

Прочетете повече

Книгата “Обратната страна на медала”

„Дунавска вълна“, заедно с Фондация „Остров Белене“, сме щастливи да споделим, че книгата “Обратната страна на медала” с автор Милко Икономов е отпечатана. Това е една уникална и неиздавана досега творба, описваща личната история на млад мъж преминал през ада на концлагера “Белене”. “ – Чувате ли! Не газете тополките! – пак се провикна някой… Научи повече »

Прочетете повече

Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха

В блато Песчина, ПП „Персина“ бяха преброени 64 двойки. В Природен парк „Персина“ за шеста поредна година успешно гнездат къдровите пеликани. За първи път пеликаните са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях – 2 в блато Песчина и 1 в Мъртво блато. Към момента пеликаните активно копулират и оформят своите гнезда върху платформите.… Научи повече »

Прочетете повече

Беленско златно съкровище

ОТКРИТА ЗЛАТНА КУПА НА О. ПЕРСИН На о. Белене през 80-те години на миналия век е открита златна купа. Тя е случайна находка. Купата е изключително рядка находка. Изкована е от тьнък златен лист. Тежи 77,27 грама. Висока е 7,3 см, а диаметърът на устието е 11,3 см. Тялото на съда е с форма на… Научи повече »

Прочетете повече

Открити находки от праисторически и тракийски период на обитаване

Благоприятните природни условия в Беленската низина – плодородни почви, наличие на гори и пасища, река Дунав – допринасят за появата на уседнал живот още през каменно-медната епоха (енеолита) – V-IV хил. пр.Хр. Следи от древни cелища от този период са регистрирани в м. „Долно градище“, на 6 км източно от Белене, и на 3 км… Научи повече »

Прочетете повече
Река Дунав

Географска характеристика на Беленската низина

Град Белене (Димум) се намира на дунавския бряг, в централната част на Беленската низина. Административно община Белене е част от Северния централен регион на Република България. Беленската низина е разположена край десния бряг на река Дунав и в северния край на днешна Централна Северна България. Тя е с площ от 160 кв. км. От три… Научи повече »

Прочетете повече

Кмет на Белене в лагера „Белене“

Никола Алексиев (1882 – 1964) Кмет на Белене в лагера “Белене”  Роден на 12.08.1882 г. в многолюдно селско-земеделско семейство. След завършване на класното училище  започва да помага на семейството  в земеделската работа и не продължава образованието си. След отбиване на военната служба с група съмишленици основават взаимно- спомагателно дружество “Фридрих Райфайзен”, а през 1908 година… Научи повече »

Прочетете повече

Природен парк „Персина“

Природен парк „Персина“ е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ 21 762,2 ха. разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов. Дирекцията и управлението на парка са локализирани в град Белене. Обявяването му има за цел опазване и възстановяване на влажните зони по река Дунав. Специално внимание е отделено… Научи повече »

Прочетете повече
Крепост Димум

Антична митница и кастел Димум

Античният Белене възниква още в самото начало на завоюването на източно-балканските земи от римляните. От това време са останали сведения за съществуването на най-ранната митница на долно-дунавски регион, това е митница при Димум. Чрез нея се е осъществявала търговията на цялата област на днешна северна България.   Непосредствено до митницата възниква и ранно-римския военнен кастел-… Научи повече »

Прочетете повече